ลืมรหัสผ่าน

ระบบนี้มีรูปแบบผู้ใช้งานระบบ 2 แบบ ได้แก่บัญชีผู้ใช้งานไอที (AD User) และ บัญชี Meeting Event การเข้าใช้งานระบบไม่ได้มีหลายสาเหตุได้แก่

ประเภทของชื่อบัญีที่คุณใช้เข้าสู่ระบบประชุม?

  • A. บัญชีผู้ใช้งานไอที (AD User)
  • B. บัญชี Meeting Event

กรณีคำตอบเป็น A. กรุณาตรวจสอบความถูกดต้องในระบบบัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงาน ถ้ายังสามารถ Login เข้าระบบอื่นๆ และใช้งานได้ปกติ สาเหตุอาจมาจากบัญชีของคุณไม่ได้ถูกเพิ่มในระบบการประชุม หรือถูกเพิกถอนออกจากระบบการประชุม เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นกรรมการการประชุมใดๆ หากไม่ใช่กรุณาติดต่อผู้ดูแลการประชุมที่คุณเป็นกรรมการอยู่

กรณีคำตอบเป็น B. นั่นหมายถึงคุณมีสิทธิ์เข้าถึงการประชุมเพียงการประชุมเดียวเท่านั้น และมีช่วงเวลาในการเข้าถึงจำกัด หากบัญชีที่คุณได้มาไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าประชุมในวันเวลาและการประชุมที่ถูกต้องได้ กรุณาติดต่อผุ้ดูแลการประชุมนั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป